0မ်က္ႏွာေလး တင္းတင္းရင္းရင္းနဲ႕ ဝင္းပစုိေျပေစမယ့္ De Leaf မ်က္နွာေပါင္းတင္ Mask

အသားတင္ပမာဏ 22 မီလီလီတာ 


အသစ္!! သနပ္ခါး၊ သလဲသီးအဆီအႏွစ္တို႔နဲ႕့ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားလုိ႕  မ်က္ႏွာကုိ အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစၿပီး စုိေျပဝင္းပေစမယ့္ De Leaf Thanaka Anti Aging and Brightening မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ Mask 

တစ္ခုတည္းသုံးရင္း အက်ိဳးေက်းဇူး ၂ မ်ိဳး ရရွိမွာပါ။


ႏူးည့ံပါးလႊာတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္၊ သဘာဝသနပ္ခါးနဲ႔ Antioxidant မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ သလဲသီးတို႔ကုိ LIPOMASK နည္းပညာနဲ႕ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားလုိ႕  အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးျပီး သဘာဝအတုိင္း အသားအေရကုိ ႏုပ်ိဳ၀င္းပေစပါသည္။သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ အသားအေရကို ကူညီအားျဖည့္ေပးျပီး သဘာ၀အတိုင္း ပိုမို ႏုပ်ိဳ၀င္းပတဲ့ အသားအေရကို ရရွိေစမွာပါ

 သဘာဝသနပ္ခါးမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အမဲစက္မ်ားႏွင့္ အသားအေရ မညီညာမွဳမ်ားကုိ သက္သာေစသည့္အျပင္ အသားအေရကို ပိုမို ၀င္းပေစၿပီး ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

 သလဲသီးအဆီအႏွစ္မွ ထုုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေလ်ွာ့နည္းေစျပီး အသားအေရကို တင္းရင္းေစပါသည္။

  LIPOMASK နည္းပညာက သဘာ၀အဆီအႏွစ္မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျပီးအသားအေရအတြက္ အေရျပားအတြင္းပိုင္းအထိ နက္ရိႈင္းစြာ စိမ့္၀င္ေစေသာေၾကာင့္ အသားအေရ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ကို ရရွိေစပါသည္။