0

ႏူးညံ့စိုေျပ ျဖဴဝင္းေနေစမည့္ ကိုယ္လိမ္းစီရမ္(လ္)ခရင္(မ္)


အသားတင္ပမာဏ ၁၈၀ မီလီလီတာ နဲ႔ ၇၀ မီလီလီတာ


သနပ္ခါးမွ ပထမဦးဆုံး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကုိယ္လိမ္းစီရမ္ ခရင္(မ္)

De Leaf ကုိယ္လိမ္းစီရမ္ ခရင္(မ္)သည္ အသားအေရကုိ ေရဓါတ္ျဖည့္ေပးျပီး ေျခာက္ေသြ႔ေနသည့္ အသားအေရကို အားျဖည့္ေပးပါသည္။  သဘာဝသနပ္ခါး၊ အနီေရာင္ ဘယ္ရီသီး အဆီအႏွစ္၊ ၾသဂဲနစ္ႏွင္းဆီရည္တုိ႕ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အသားအေရကုိ ႏူးညံ့စိုေျပ ျဖဴဝင္းေစပါသည္။ အသားအေရေပၚတြင္ ေစးကပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေပါ့ပါးေနေစမည့္ ေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ အထူးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

သဘာ၀အဆီအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အသားအေရအတြင္းပုိင္းထိ အားျဖည့္ေပးျပီး သဘာ၀အတိုင္း စိုေျပ၀င္းပေစပါသည္။

သဘာဝသနပ္ခါးႏွင့္ ၾသဂဲနစ္ႏွင္းဆီရည္ ပါ၀င္တာေျကာင့္ အသားအေရကို စိုေျပနုပ်ိဳေစပါသည္။

အနီေရာင္ ဘယ္ရီသီး အဆီအႏွစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အသားအေရကို သဘာ၀အတိုင္း ၀င္းပေစပါသည္။ 

အေရျပားဆရာဝန္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္အသားအေရအတြက္လည္း စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ သုံးႏုိင္ပါသည္။

အသားအေရကိုထိခိုက္ေစသည့္ ပါရာဗန္ မပါ၀င္ပါ။

ေပါ့ပါးႏူးညံ႕သည့္ အထိအေတြ႔ႏွင့္ အသားထဲထိ အလြယ္တကူစိမ့္၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ECOCERT လက္မွတ္ရရွိထားေသာ သဘာ၀ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။