0

(0 )

ผลิตภัณฑ์จากทานาคา

แป้งฝุ่น เดอ ลีฟ ทานาคา


 

เดอ ลีฟ ทานาคา ดูโอ ทรานซ์ลูเซนท์ 

ลูซ พาวเดอร์


สบู่เดอ ลีฟ ทานาคา มอยส์เจอร์ไรซิ่ง 

แอนด์ ไวท์เทนนิ่ง

เดอ ลีฟ ทานาคา ดูโอ ทรานซ์ลูเซนท์ 

ลูซ พาวเดอร์


เดอ ลีฟ ทานาคา ไวท์ แอนด์ สมูธ บอดี้ เซรั่มเดอ ลีฟ ทานาคา ไวท์ แอนด์ สมูท เซรั่ม

ชาวเวอร์ ครีม  

เดอ ลีฟ ทานาคา ซูพีเรีย แนเชอรอล โคฟเวอร์ 

ฟาวเดชั่น เพาว์เดอร์ เอสพีเอฟ 20 PA+++


เดอ ลีฟ ทานาคา มอยซ์เจอร์ไรซ์ซิ่ง 

แอนด์ ไวท์เทนนิ่ง ครีมผลิตภัณฑ์จากทับทิม
สบู่เดอ ลีฟ พอมิกราเนท เอจเลสโกลว์ 

 

เดอ ลีฟ พอมิกราเนท เอจเลส โกลว์ 

มอยส์เจอร์ไรซิ่ง เจล


 

เดอ ลีฟ พอมิกราเนท โกลว์ แอนด์ เฟิร์ม

เซรั่ม ชาวเวอร์ เจล